LİNMOT ÜRÜNLERİ

LINMOT

Lineer Servo Motor ve Sürücüleri - Güç Kaynakları

                                     Makine Tasarımında Yeni Elemanlar Endüstriyel Lineer Motorlar

Burada Lineer Motordan kasıt elektromanyetik direct drive’dır. Örnegin Lorenz ve/veya Maxwell prensiplerini temel alan dogrudan lineer hareket ile güç üretimi gibi.

Prensip olarak aynı özelliklere sahip herhangi bir rotasyonal(dönel) motorda statorü ve rotoru kesilerek düz bir sekilde açılmak sureti ile lineer motora çevrilebilir. Senkron yada asenkron prensiplerinin kullanılması tamamen ihtiyaca göre degisir. Rotasyonal motorlar için geçerli olan ifadelerin ve temel iliskilerin aynı lineer motorlar için de geçerlidir. Böylece düsük güç yelpazesinde sabit mıknatısla heyecanlandırılmıs fırçasız (brushless) asenkron motorlar özellikle iyi kontrol özelliklerine ihtiyaç duyulan yerlerde birçok avantajlar saglar. Uygulamaya baglı olarak lineer motor türleri hassas lineer motor ve endüstriyel lineer motor olarak ikiye ayrılır. Belirlemelere göre bu türler farklı pazarları hedef almaktadır. Hassas lineer motorlar temel olarak yarı iletken üretimi yada makine parça mühendisligi gibi yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalarda mümkün olan en yüksek pozisyon hassasiyetini saglamak maksadıyla kullanılır. Diger yandan endüstriyel lineer motorlarsa,


Basit sistem entegrasyonu ve devreye alımını saglama, tak çalıstır özelligi (“plug and play”)

Zorlu endüstriyel ortamlara uygunluk (su içinde çalışabilme)

Kolay bakım, uzun ömür

PLC, PC ve VME sistemlerine standart arabirim

Düsük sistem maliyetleri, gibi özelliklere sahiptir.


Lineer motorlardan sürücü sistemine:

Lineer motorların bünyesinde sistem yapılanmasına göre iki temel düsünce vardır: Klasik olan yaklasım müstakil parçaların (stator, çubuk, yataklama, sensörler, amfiler, pozisyon kontrol kartları) birbirlerine monte edilmesi seklindedir. Bu sayede özel uygulamalara optimum uyum saglanması ve yüksek hareket hassasiyeti ve paralelligi ihtiyaçlarının karsılanması mümkün olur. Mahsuru lineer motorun her uygulama için özel olarak tasarlanmasını ve biraraya getirilmesini gerektirmesidir.

Ilk olarak 1997 de LinMot(R) P lineer motor ailesi ile entegre bir yaklasım düsüncesi ortaya konmustur. Baska bir degisle lineer motor komple bir bütün olarak kabul edilmistir. Hassas lineer motorların özellikleri ile endüstriyel lineer motorların özellikleri birlestirilmis, yataklama, sensörler ve sensör yükselticileri stator’e entegre edilmis ve ayrıca tasarlanmasına gerek kalmamıstır. Entegre tasarım sayesinde komponent sayıları büyük ölçüde azaltılmıstır. Dahası tüm hassas parçalar kire, bozulmaya ve titresime karsı korumaya alınmıstır.

Lineer motorların kontrolündede aynı sekilde iki tip düsünce disiplini vardır. Biri sürücülerin asıl regulasyonlarını ele alan özel pozisyonlama kontrol sistemlerinden yola çıkar. Piyasada birçok çesitli seçenek ve kabiliyetteki pozisyon kontrol sistemleri mevcuttur. LinMot(R) P endüstriyel lineer motorları bu tarz çesitli yüksek performanslı kontrol sistemlerine entegrasyon sagladıgı gibi “plug and play” yaklasımını kullanarak ikinci tip düsünceyide destekler. Örnegin kullanıcı strok, ivme, hız yada egri parametreleri olan bir hareket setini PLC yada bir PC kullanarak tetikler ve lineer motor elektronik ünitesi pozisyon kontrol döngüleri, elektronik kamları vb. fonksiyonları merkezi ve otomatik olarak icra eder. Bu düsüncenin artıları basitlik ve azalan maliyetler olarak sıralanabilir. Devam